Liv Helene Willumsen

Dr. Liv Helene Willumsen
Professor of History
Department of history and religious studies
University of Tromsø, Norway
Ph.D. in History, University of Edinburgh, 2008
Dr.philos. in Literature, University of Bergen, 2003
Professor i historie,
Institutt for historie og religionsvitenskap,
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning,
Universitetet i Tromsø.
Ph.D. i historie, University of Edinburgh, 2008
Dr.philos. i nordisk litteratur, Universitetet i Bergen, 2003

E-post: liv.willumsen@uit.no
Jobb:+47 77 66 05 09
Mobil:+47 97 76 84 98
CV (2018)

  Ny publikasjon - Funn i dansk arkiv:
  Upublisert Thomas von Westen-brev fra 1718

  'A letter by the Sami Missionary Thomas von Westen dated 1718'. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 2017. Sammen med Randi Hege Skjelmo.

  Et hittil upublisert brev skrevet av Thomas von Westen er nettopp utgitt i tekstkritisk utgave i serien Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter sammen med en artikkel om brevet. Originaldokumentet er avfotografert og transkribert i sin helhet. Artikkelen heter ‘A letter by the Sami Missionary Thomas von Westen dated 1718’. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 2017. Sammen med Randi Hege Skjelmo.

  Ny bok: Thomas von Westens liv og virke

  Thomas von Westens liv og virke. Vidarforlaget, Oslo, 2017. Sammen med Randi Skjelmo

  Denne boken er en beretning om Thomas von Westen (1682–1727), den første person ansatt av Misjonskollegiet i København for å drive misjonsvirksomhet blant den samiske befolkningen i Finnmark. Fremstillingen følger Thomas von Westens livsløp fra barneår i Trondheim via studier i København, prestekall i Romsdal, som misjonsleder i Trondheim og misjonær i Finnmark og Trøndelag til hans siste leveår i sin barndoms by. Med bakgrunn i et rikt historisk kildemateriale gir boken et nyansert og fargerikt bilde av en særpreget og kraftfull personlighet.

  Ny bok: Kildene til trolldomsprosessene i Finnmark i modernisert språklig utgave

  Liv Helene Willumsen med den nye boken. Bildet er tatt under lanseringen av den nye boken på Statsarkivet i Tromsø. Fotograf: Torbjørn Andersen

  En ny bok med kildene til trolldomsprosessene i Finnmark er kommet ut. Liv Helene Willumsen har oversatt rettsreferatene fra trolldomsprosessene i Finnmark til moderne norsk. Boken handler om kvinner og menn som ble ført for retten på 1600-tallet, anklaget for å ha utøvd trolldom. På den tiden ble utøvelse av trolldom regnet som en kriminell handling og straffet strengt av rettsmyndighetene. Mange av de anklagede ble dømt til ild og bål. Boken er utgitt av Skald forlag i samarbeid med Statsarkivet i Tromsø.

  Ny DVD om Regine Normann nettopp ferdig

  Cover til DVD Regine Normann, 2017

  Liv Helene Willumsen har nettopp publisert en DVD om forfatteren Regine Normann (1867 – 1939). Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo gjennom i norsk litterær offentlighet. Hun debuterte som forfatter i 1905 og har totalt et forfatterskap på 18 bøker. Hennes første bøker var romaner, men hun gav senere ut samlinger med eventyr og sagn. Regine Normann var i sin samtid en kjent forfatter, og hun bar fram den nordnorske landsdelen for et stort lesende publikum. Hun var født i Bø i Vesterålen og hadde sin oppvekst i Nord-Norge, men forlot landsdelen og tok lærerutdannelse i hovedstaden. I hele sitt voksne liv bodde hun i hovedstaden og arbeidet som lærer og forfatter. Filmen gir en presentasjon av Regine Normanns liv og hennes forfatterskap. Målgruppen er personer som ikke kjenner noe til Regine Normann på forhånd, og som ønsker en første innføring. Filmen har en varighet på 20 minutter og er egnet for bruk i skoler og bibliotek samt for alle som har interesse av å bli kjent med denne nordnorske forfatteren. Liv Helene Willumsen har skrevet manus og har fortellerstemmen i filmen. Produksjonen er det Ben-Tommy Eriksen som står for, og musikken er laget av Øystein Lunde Ingvaldsen. Filmen kan bestilles på: nornet.no/regine. DVD selges også på Bø Museum, Sortland Museum, Tromsø Museum og Tromsø Libris.

  Nye Bøker

  Steilneset Memorial. Art Architecture History

  Reidun Laura Andreassen og Liv Helene Willumsen (red.), Steilneset Memorial.
  Art, Architecture, History
  Stamsund, 2014 Orkana forlag

  Ny bok om Steilneset Minnested i Vardø, utgitt av Orkana forlag. Boken inneholder artikler skrevet av forfattere fra innland og utland, alle med ekspertise på ulike aspekter ved Steilneset Minnested. Boken gir et bredt bilde av kunst, arkitektur og historie, de tre komponenter som utgjør Steilneset Minnested.

  Dømt til ild og bål. Trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark

  I desember 2013 ble denne boken publisert på Orkana Akademisk Forlag. Denne boken handler om kvinner og menn som på 1600-tallet ble ført for retten, anklaget for trolldom. Svært mange av dem endte sine dager på et bål. De fleste var vanlige mennesker som bodde på landet, og de gikk en dyster skjebne i møte fordi rettsmyndighetene trodde at de hadde inngått en pakt med djevelen. Boken gir inngående skildringer, og for første gang blir trolldomsprosessene i Skottland gjort kjent for norske lesere. Boken er rikt illustrert.

  Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift

  Denne boken inneholder originalkildene til trolldomsprosessene i Finnmark fra perioden 1620 til 1692. Det er snakk om rettsreferater som er ført inn i rettprotokoller,også kalt tingbøker. Boken inneholder faksimiler av originalkildene fra 1600-tallet og transkripsjon av samme kilder. Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift. Bergen, 2010. Boken er utgitt i samarbeid mellom Statsarkivet i Tromsø og Skald forlag. Klikk her for å lese et utdrag.

  Nye Artikler

  En trollkvinne skal ikke leve

  Denne artikkelen i Aftenposten dreier seg hovedsakelig om trolldomsprosessene i Finnmark og er skrevet av Ole Magnus Rapp. (Aftenposten)

 • Angst for djevelpakt drepte kvinner

  Denne artikkelen, som er skrevet av Ida Irene Bergstrøm og publisert på forskning.no, tar for seg hovedtrekk ved trolldomsprosessene i Finnmark og anklager mot barn på 1660-tallet. (link)
 • Children Accused of Witchcraft in Northern Norway

  Seks små jenter ble tiltalt for trolldom under trolldomsprosessene i Finnmark. Sakene til disse barna er drøftet i denne artikkelen, som blir publisert i 2013: Children Accused of Witchcraft in Northern Norway, Scandinavian Journal of History, nr. 1, 2013.(Abstrakt og pdf) Jeg har også publisert en artikkel om barn anklaget for trolldom i Finnmark i Heimen, nr.3, 2011.
 • Historiography Norway

  Under det nordiske historikermøte i Tromsø august 2011 holdt jeg dette foredraget, som tar for seg norsk trolldomsforsknings historiografi i perioden 1994 til 2011. For å lese foredraget, klikk her (PDF).

  New article in Oxford Bibliographies

 • 'Historical Approaches to Child Witches'

  Click here for PDF
 • New Books

 • Steilneset Memorial. Art Architecture History

  New book about Steilneset Memorial in Vardø, Finnmark: Steilneset Memorial. Art Architecture History (Orkana folag, Stamsund 2014).
 • Witches of the North. Scotland and Finnmark

  Witches of the North. Scotland and Finnmark is a comparative study of witchcraft persecution in Scotland and Finnmark, Norway. A wide range of quantitative and qualitative analyses based mainly on legal documents shed light on the witch-hunts in the two regions during the seventeenth century. Statistical analyses give information about tendencies in the source material in total. The qualitative chapters contain close-readings of trial documents, wherein the various voices heard during a trial are analysed: the voice of the scribe, the voice of the law, the voice of the accused person and the voices of the witnesses. The analyses combined provide a broad view of the historical phenomenon in question as well as in-depth studies of individual witchcraft cases.
 • The Witchcraft Trials in Finnmark, Northern Norway

  This book contains the original sources of the Finnmark witchcraft trials during the period 1620 to 1692. The court records of the 17th century witchcraft trials were entered into protocols by a magistrate. In this book the original facsimiles are rendered together with transcription of the sources. The Witchcraft Trials in Finnmark, Northern Norway. Bergen 2010. ISBN 978-82-7959-152-8. The book is published by Varanger Museum and Skald Publisher. May be ordered at: eksport@norli.no or at www.norli.no
 • New Articles

 • ‘Exporting the Devil across the North Sea. John Cunningham and the Finnmark Witchhunt‘

  A recently published article related to transfer of ideas about witchcraft: Willumsen, Liv Helene: ‘Exporting the Devil across the North Sea. John Cunningham and the Finnmark Witchhunt’, in Goodare, J., Witches and Witch-Hunters (Basingstoke, 2013)
 • Children accused of witchcraft in 17-th century Finnmark

  Six small girls were accused of witchcraft during the Finnmark witchcraft trials. The cases of these children are discussed in the following article, which will be published in 2013: Children Accused of Witchcraft in Northern Norway, Scandinavian Journal of History, nr. 1, 2013 (Abstract and pdf)
 • Historiography Norway

  At the Nordic History Meeting August 2011 in Tromsø, the following presentation about witchcraft historiography in Norway from 1994 to 2011 was given by me. Click here for text (PDF).


Sankthansaften 2011 ble Steilneset Minnested i Vardø åpnet av HM Dronning Sonja, et minnested over de som mistet livet under trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet. Steilneset Minnsted består av tre komponenter: Kunst, Arkitektur, Historie. Den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois har laget en installasjon: rundt en stol med flamme i midten er det montert sju ovale speil som reflekterer stolen og flammen på ulike vis. Installasjonen står inne i et glasshus. Den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor har tegnet glasshuset samt en 125 meter lang minnehall med individuelle minneplaketter over de 91 personene som mistet livet under trolldomsprosessene i Finnmark. Tekstene i minnehallen er skrevet av historiker Liv Helene Willumsen ut fra originale rettsprotokoller fra 1600-tallet. Tekstene i minnehallen er publisert som bok og finnes på fire språk; norsk, engelsk, tysk og finsk.

Liv Helene Willumsen har skrevet tekstene til minnehallen på Steilneset Minnested

  Fagprofil

  Mine profilerte områder er følgende:

 • Overføring av ideer om trolldom innen Europa.

 • Demonologiske ideer i Europa, Link

 • Trolldomsprosessene i Tyskland.

 • De historiske trolldomsprosessene i Skottland, Link

 • De historiske hekseprosessene i Finnmark.

 • De historiske hekseprosessene i Norge.

 • De historiske hekseprosessene i Norden.

 • Oppstart av lærerutdanning i Norge.

 • Hekseskikkelsen som motiv i skjønnlitteratur.

 • Narratologi som tekstanalytisk redskap.

 • Diskursanalyse av historiske rettsdokumenter.

 • Regine Normann (1867-1939):Biografi

 • Regine Normanns forfatterskap, narratologisk analyse.

 • Tradisjonsfortelling fra Grønland, Island, Færøyene, Sapmi og Norge.

On 23 June 2011 Steilneset Memorial, Vardø, was opened by Her Majesty Queen Sonja of Norway. Steilneset Memorial commemorates those who lost their lives during the seventeenth-century Finnmark witchcraft trials. Steilneset Memorial consists of three components: Art, Architecture and History. The French-American artist Louise Bourgeois has created an installation; around a chair with a burning flame in the middle, seven mirrors are placed, reflecting the flame from different angles. The installation is placed inside a glass house, which is drawn by the Swiss architect Peter Zumthor. He has also drawn the Memorial Hall, a 125 metres long building. Inside the Memorial Hall there is an exhibition of 91 texts, one text for each individual who lost her or his life during the Finnmark witchcraft trials. These texts are written by historian Liv Helene Willumsen, on the basis of original court records from the seventeenth-century witchcraft trials. The exhibition texts are also published in a book, provided in four languages; Norwegian, English, German and Finnish.

Liv Helene Willumsen has written the exhibition texts in the Memorial Hall at Steilneset Memorial

My profile

My profiled areas are the following:

 • Transfer of ideas about witchcraft in Europe.

 • Demonological ideas in Europe.

 • Witchcraft trials in Germany.

 • Witchcraft trials in Scotland.

 • Witchcraft trials in Finnmark, Northern Norway.

 • Witchcraft trials in Norway.

 • Witchcraft trials in Scandinavia.

 • The beginning of teacher training education in Norway.

 • The Witch Figure as a Motif in Literature.

 • Narratology as a text-analytical tool.

 • Discourse analysis of historical court records.

 • Regine Normann(1867-1939):Biography.

 • The authorship of Regine Normann, narratological analyses.

 • Traditional legends from Greenland, Iceland, the Faroese Islands, Sapmi, and Norway.