Bøker

Thomas von Westens liv og virke er en beretning om Thomas von Westen (1682–1727), den første person ansatt av Misjonskollegiet i København for å drive misjonsvirksomhet blant den samiske befolkningen i Finnmark. Fremstillingen følger Thomas von Westens livsløp fra barneår i Trondheim via studier i København, prestekall i Romsdal, som misjonsleder i Trondheim og misjonær i Finnmark og Trøndelag til hans siste leveår i sin barndoms by. Med bakgrunn i et rikt historisk kildemateriale gir boken et nyansert og fargerikt bilde av en særpreget og kraftfull personlighet. Thomas von Westens liv og virke. Vidarforlaget, Oslo, 2017. Sammen med Randi Skjelmo.

A letter by the Sami Missionary Thomas von Westen dated 1718. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, Trondheim 2017. Sammen med Randi Hege Skjelmo.
Et hittil upublisert brev skrevet av Thomas von Westen er nettopp utgitt i tekstkritisk utgave i serien Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter sammen med en artikkel om brevet. Originaldokumentet er avfotografert og transkribert i sin helhet. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, Trondheim, 2017. Sammen med Randi Hege Skjelmo.