The Voices of Women in Witchcraft Trials: Northern Europe, Routledge, Abingdon, 2022.
Demonology and Witch-Hunting in Early Modern Europe. Redigert av Julian Goodare, Rita Voltmer og Liv Helene Willumsen. Routledge: London og New York, 2020.
Steilneset minnested. Kunst, Arkitektur, Historie. Orkana, Stamsund, 2017. Sammen med Reidun Laura Andreassen
A letter by the Sami missionary Thomas von Westen dated 1718. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, Trondheim, 2017. Sammen med Randi Hege Skjelmo
Thomas von Westens liv og virke. Vidarforlaget, Oslo, 2017. Sammen med Randi Hege Skjelmo
Kilder til trolldomsprosessene i Finnmark. Modernisert språklig utgave. Skald forlag / Statsarkivet i Tromsø, 2017
Steilneset Memorial. Art, Architecture, History. Orkana, Stamsund, 2014
Witches of the North. Scotland and Finnmark. Brill, Leiden, 2013
Dømt til ild og bål. Trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark. Orkana, Stamsund, 2013

Steilneset. Minnested over ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark. Statens vegvesen, Nasjonale turistveger / Varanger Museum IKS, Oslo, 2011. Enkel side (PDF)
Steilneset. Memorial to the Victims of the Finnmark Witchcraft Trials. Statens vegvesen, Nasjonale turistveger / Varanger Museum IKS, Oslo, 2011.
Single page (PDF)
Steilneset. Gedänkstätte für die Opfer der Hexenprozesse in Finnmark. Statens vegvesen, Nasjonale turistveger / Varanger Museum IKS, Oslo, 2011
Steilneset. Finnmarken Noitaoikeudenkäyntien Uhrien Muistelupaikka. Statens vegvesen, Nasjonale turistveger / Varanger Museum IKS, Oslo, 2011

Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift. Skald, Bergen, 2010
The Witchcraft Trials in Finnmark, Northern Norway. Skald, Bergen, 2010
Link to abstract (PDF). Seventeenth-Century Witchcraft Trials in Scotland and Northern Norway. Ph.D.-thesis, University of Edinburgh, 2008

Regine Normann i hundre år. Eureka, Tromsø, 2005
Tekstkritisk utgave av Regine Normann: Krabvaag. Aschehoug, Oslo, 2005
Regine Normanns forfatterskap. Fortellemåte og tematikk. Unipub, Oslo, 2005
En narratologisk studie i Regine Normanns forfatterskap. Dr.philos.-avhandling, Universitetet i Bergen, 2002 (PDF)

Kystens fortellinger. Cappelen Akademisk forlag, Oslo, 1999
Kystens fortællinger. Gyldendal forlag, København, 1999
Þjóðsögur við sjó. Vaka-Helgafell forlag, Reykjavik, 1999

Sagnasloðir fram við strendur. Sprotin forlag, Torshavn, 1999
Sineriammiut oqaluttuaat. Atuakkiorfik forlag, Nuuk, 1999
Mearragátti muitalusat: muitalusat Islánddas, Davoi-Norggas, Samis, Fearsulluin ja Ruonáeatnamis. Idut forlag, Indre Billefjord, 1999

Havmannens datter. Regine Normann – et livsløp. Aschehoug, Oslo, 1997
Regine Normann. En bibliografi. Ravnetrykk, Tromsø, 1995. Sammen med Hans Henrik Jensen.
Trollkvinne i nord – i historiske kilder og skjønnlitteratur.
Skriftserien Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 1994 (Norwegian PDF, English PDF)