Forskning om tidlig utdanningshistorie

I forbindelse med forskningsarbeid om tidlig utdanningshistorie ved Rigsarkivet i København, ble Randi Hege Skjelmo og Liv Helene Willumsen intervjuet i Rigsarkivets lokaler av Stig Brøndbo og Jørn Berger Nyvoll, UiT, Universitetet i Tromsø: ‘Da forskerne åpnet dokumentboksen i Rigsarkivet i København, oppdaget de en historisk rød tråd fra en krangel i India i 1708 til UiT Norges arktiske universitet’. Om tidlig utdanningshistorie. Liv Helene Willumsen og Randi Hege Skjelmo intervjuet. Av Stig Brøndbo og Jørn Berger Nyvoll, UiT, Universitetet i Tromsø. Publisert 20.12.2018. ( Link )

Tidslinje lærerutdanningen i Tromsø

Fremstillingen viser en tidslinje for lærerutdanningen i Tromsø fra forberedende faser av Trondenes Seminarium via Tromsø offentlige lærerskole til dagens lærerutdanning: Tidslinje Lærerutdanningen i Tromsø 1705–2018. Sammen med Mary Brekke, Randi Skjelmo og Bjørn Hatteng. Universitetet i Tromsø. Publisert 26.09.2018. ( Link )

Intervju om Knud Leem

Dette intervjuet dreier seg om Norges første professor, Knud Leem, som var professor i det samiske språk. Randi Hege Skjelmo og Liv Helene Willumsen er intervjuet av Stig Brøndbo og Jørn Berger Nyvoll, UiT, Universitetet i Tromsø: ‘Han var Norges første professor’. Av Stig Brøndbo, Jørn Berger Nyvoll og Mathilde Torsøe. Publisert 09.02.2018. ( Link )

New article on early mission in Finnmark

This article deals with Isaac Olsen, one of the earliest missionaries among the Sami people in Norway. Isaac Olsen worked as a teacher and preacher in Finnmark from 1703 until 1716. Isaac Olsen was the forerunner of missionary Thomas von Westen. ‘Isaac Olsen – The First Missionary Among the Sami People in Finnmark?’, Nordlit, no. 43, 2019. ( Link )

Artikler

'Isaac Olsens kopibok som kulturuttrykk på tidlig 1700-tall', i Sjuttonhundratal, 2017. Klikk her for PDF.

'Isaac Olsen - lærer og forkynner' Heimen 2017, Volum 54.(1) s. 62–85. Sammen med Randi Hege Skjelmo. Klikk her for PDF.

'Preludium til misjonen i Finnmark'. Teologisk Tidsskrift 2017, Volum 6.(4), 301–321. Sammen med Randi Hege Skjelmo. Klikk her for PDF.

'Økonomiske vilkår for lærerutdanning i det nordlige Norge. Den historiske utvikling av Seminarii Lapponici Fond'. I Norrlandsfrågan: Erfarenhet av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi. Kungl. skytteanska samfundet, Umeå, 2015, s. 97–116. Klikk her for PDF.