Artikler

'Isaac Olsens kopibok som kulturuttrykk på tidlig 1700-tall', i Sjuttonhundratal, 2017. Klikk her for PDF.

'Isaac Olsen - lærer og forkynner' Heimen 2017, Volum 54.(1) s. 62–85. Sammen med Randi Hege Skjelmo. Klikk her for PDF.

'Preludium til misjonen i Finnmark'. Teologisk Tidsskrift 2017, Volum 6.(4), 301–321. Sammen med Randi Hege Skjelmo. Klikk her for PDF.

'Økonomiske vilkår for lærerutdanning i det nordlige Norge. Den historiske utvikling av Seminarii Lapponici Fond'. I Norrlandsfrågan: Erfarenhet av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi. Kungl. skytteanska samfundet, Umeå, 2015, s. 97–116. Klikk her for PDF.