Steilneset minnesteds berøringskraft

I denne kronikken reflekterer Liv Helene Willumsen over tekstene hun har skrevet over de 91 ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet. Tekstene utgjør den historiske komponent av Steilneset minnested, Vardø. ( PDF )

Artikkel i Historisk Tidsskrift Danmark

Artikkel publisert om transnasjonal overføring av ideer om trolldom. Artikkelen tar utgangspunkt i angivelig trolldom mot den danske kongens skip i 1589 da Prinsesse Anne skulle bringes over til Skottland for å gifte seg med Kong James VI. ( PDF )

Artikkel i Nordisk Arkivnyt

I denne artikkelen drøftes tre vanskelige trolldomsprosesser fra Finnmark. ‘Tre vanskelige trolldomsprosesser i nord’. Nordisk Arkivnyt, nr. 3, 2019, s. 124–126. ( PDF )

Artikkel om de ti vanskeligste trolldomsprosessene

Denne artikkelen drøfter ti vanskelige trolldomsprosesser i Finnmark; hvorfor de er vanskelige og hvordan de ble håndtert av rettsapparatet. ‘De ti vanskeligste trolldomsprosessene i nord’. (Link)

Artikkel om trollkvinnen som fiendebilde

I denne artikkelen om trolldomsprosesser drøftes demonologisk tankegods om trollkvinnen som en farlig fiende samt hvordan disse idéene gav seg utslag i to trolldomssaker, en fra Flandern og en fra Finnmark. ‘Trollkvinnen som fiendebilde’, i ARR. Idéhistorisk tidsskrift, nr. 3, 2019, s. 101–113. ( PDF )

Artikkel om undervisningsopplegg om Steilneset minnested

Denne artikkelen presenterer et undervisningsopplegg for 8. klasse om Steilneset minnested, Vardø. ‘Gundells vei til bålet’, i Museumsnytt nr. 1, 2019, s. 46–47. Sammen med Synnøve Fotland Eikevik.( PDF )

Artikkel om Steilneset minnested og skolen

Denne artikkelen drøfter hvordan Steilneset minnested kan knyttes til undervisningen i videregående skole. ‘Steilneset minnested og skolen: Undervisning om smertefull historie’, Religion og Livssyn. Tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge , årg. 30, nr. 3, 2018, s. 20–27. ( PDF )

Podcast om trolldomsprosesser og Steilneset minnested

I forbindelse med Universitetet i Tromsøs 50-årsjubileum, ble Liv Helene Willumsen intervjuet om sin forskning av Marit Anne Hauan og Geir Hevnskjel Ringvold. ‘Liv Helene Willumsen forsker på hekser og trolldomsprosesser’. Observatoriet podcast. 10.12.2018. ( Link )

Kronikk om heksene i Finnmark

I en artikkel om heksene i Finnmark publisert i Klassekampen 11.07.2018 avlives en del myter og tabloide forestillinger som ofte knytter seg til hekseskikkelsen. ( PDF )

Trolldomsprosessene i Finnmark, en kort oversikt

Norsk utgave

Bøker

Fakta om trolldomsprosessene i Finnmark


Artikler

Kronikker


Foredrag